Bouwen of verbouwen? Vraag subsidie aan!

De samenwerking tussen de provincie Fryslân en de FHV in het kader van de campagne 11 huisartsen heeft geresulteerd in het door de provincie beschikbaar stellen van een subsidie voor huisartsen die een bestaande praktijk willen verbouwen of een nieuwe praktijk willen bouwen.

In totaal is hier een bedrag van € 325.000,- mee gemoeid. Het aanvragen van de subsidie kan bij de provincie Fryslân. Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 30 september 2019 en 3 december 2019. De provincie wil hiermee bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland.

Ook kan er subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Het inhuren van een externe adviseur is mogelijk tot het subsidieplafond van € 50.000,- is bereikt of tot uiterlijk 1 juni 2021.

De aanvragende huisarts dient gevestigd zijn in de provincie Friesland of zich binnen twee jaar in de provincie te gaan vestigen. De exacte voorwaarden van de subsidieregeling vindt u op de website van de provincie Fryslân: www.fryslan.nl/subsidies.

De toelichting op de regeling vindt u ook via bijgaande link.