Loading...
Taal 2018-09-26T13:47:35+00:00

Taal in de zorg

In Fryslân heeft meer dan de helft van de inwoners het Fries als moedertaal, zo’n 66% van de Friezen spreekt goed Fries. Friezen zijn trots op hun taal, maar schakelen ook gemakkelijk over naar het Nederlands als dat nodig is.

Het leren van de Friese taal is dus niet noodzakelijk, maar toch wel gewenst. Wanneer het gaat om emoties of gevoelige zaken drukken de meeste Friezen zich het gemakkelijkst uit in hun moedertaal. Ze geven betere informatie wat kan helpen om de juiste diagnose te stellen en het behandelplan goed aan te laten sluiten.

Het leren van de taal kost zoals dat bij elke taal het geval is even tijd, maar door actief te luisteren, mensen uit te nodigen de taal te spreken en eventueel een cursus op maat is het Fries in korte tijd goed te verstaan.

Taal vind ik misschien wel het allerbelangrijkst in de zorg

Hylke Groen, specialist ouderengeneeskunde

Interview met Nik Siemensma

Nik Siemensma komt uit Haarlem en is sinds 2017 huisarts in Franeker. Friese uitdrukkingen die in de Randstad niet bekend zijn, vormden soms best een uitdaging, maar inmiddels is het verstaan van de taal ook voor hem steeds gemakkelijker.

Lees het interview

Sorry, wáár heeft u last van?

Om te laten zien dat Fries heus niet zo moeilijk is, hebben we een poster met een ‘beknopte woordenlijst van lichaamsdelen in het Fries’ gemaakt. Deze wordt ook in onze online campagne gebruikt. De poster is gemakkelijk te downloaden.

Download

“Taal is de sleutel tot de best mogelijke zorg”

Michiel Dethmers, verslavingsarts bij KNMG, komt oorspronkelijk uit Almelo. In zijn beroep komt hij in aanraking met mensen die hun emoties onder woorden moeten brengen, en dat blijkt toch het gemakkelijkst te gaan in de eigen taal. In dit artikel legt hij uit waarom het zo belangrijk is dat artsen het Fries op zijn minst goed kunnen verstaan.

Lees het artikel

“Lit jo spultsje mar efkes sjen”

De afdeling urologie is een plek waar patiënten letterlijk met de billen bloot moeten. Thomas Müller, uroloog bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, is geboren in Oostenrijk en getogen in Duitsland. Toch heeft hij zich het Fries eigen gemaakt. Hij merkt dat de Friese taal een middel is om de spanning te doorbreken. “Jezelf blootgeven gaat het makkelijkst in de eigen taal.”

Lees het artikel

Taal fan it hert

Alvast beginnen met wennen aan het Fries? Op 17 juli heeft de provincie Fryslân het boekje en de app ‘Taal fan it hert’ gepresenteerd. Hierin kom je meer te weten over Fryslân, de Friezen en de Friese taal. De app (waarin het boekje is geïntegreerd) is gratis te downloaden voor Apple en Android.

Download voor Android
Download voor Apple

Hoe kunnen we je helpen?

Speciaal voor deze campagne zijn we een partnerschap aangegaan met de Afûk – de organisatie die zich ten doel stelt de Friese taal in alle geledingen van de gemeenschap een volwaardige plek te geven.

Op dit moment ontwikkelt de Afûk een cursus “Fries in de zorg”. Naar alle waarschijnlijkheid gaat die in het laatste kwartaal van 2018 van start. Daarnaast biedt de Afûk verschillende mogelijkheden tot het geven van cursussen op maat. Kijk voor het volledige cursusaanbod op de website van de Afûk. Heb je interesse in één van de cursusmogelijkheden of kunnen we je op een andere manier taalondersteuning bieden? Neem contact op met de Afûk via onderstaand contactformulier.