Huisartsenpraktijk Aldlân

Vacature huisarts/waarnemer/HIDHA

Huisartsenpraktijk Aldlân is een groepspraktijk bestaande uit 3 huisartsen in een maatschap met een huisarts in dienstverband, die gezamenlijk zorg leveren aan 6600 patiënten.

We zoeken enthousiaste collega’s die zich voor langere tijd aan de praktijk willen verbinden en het leuk vinden mee te denken over de praktijkorganisatie, zodat huisartsenpraktijk Aldlân zich kan blijven vernieuwen in allerlei opzichten.

Waarnemer/HIDHA
Het is begrijpelijk als je eerst als waarnemer of HIDHA wilt komen werken. Mocht onze manier van praktijkvoeren bij je passen en pas jij bij ons, dan kun je toetreden tot de maatschap. Dit betekent dat er geen sprake is van praktijkovername, maar wel alle voordelen van het praktijkhouderschap.

Over de praktijk

In onze goedlopende, dynamische praktijk hebben we gezamenlijke pauzes en is er onderling veel humor. De huisartsen hebben geen patiënten op naam en de praktijk is altijd open; vakanties en vrije dagen regelen we onderling. Voor een goede werk-privé-balans werken we 3 of 4 dagen per week in de praktijk. We houden een eigen spreekuur. De verschillende taken van het praktijkhouderschap zijn onderling verdeeld onder de 3 maten. Meedenken van de huisarts in dienst en/of de waarnemers wordt zeer gewaardeerd.

Ons team

Ons gehele team is hecht en goed op elkaar ingespeeld. De praktijkassistentes doen hun eigen spreekuren en zorgen voor structuur in de agenda. Daarnaast is er een coördinerend assistente met uitgebreide managementtaken en werkt er een gezamenlijke praktijkmanager binnen onze actieve HAGRO Huizum.
Een speerpunt van de praktijk is de ouderenzorg: 2 dagen in de week is er een verpleegkundige ouderenzorg aanwezig en één dagdeel per week werkt een specialist ouderengeneeskunde vanuit de praktijk mee.

We streven ernaar om ons te blijven ontwikkelen en als het kan doen we mee met nieuwe initiatieven. Het is gemakkelijk om met elkaar te overleggen en te sparren. De deuren in de praktijk staan wat dat betreft open. We leiden coassistenten, huisartsen en doktersassistenten op. Mocht je het ambiëren om kaderarts te worden, dan zullen we dit in overleg graag faciliteren.

Meer informatie

Spreekt het jou aan om in een team te werken? Vind je een plezierige werksfeer en innovatie belangrijk? En ben je collegiaal? Neem dan contact met ons op voor een kennismaking.

Janita van der Brug 058-2801505
Angélique Marquering 06-29555481
Meindert Dijkstra (vertrekt per 1 juli 2023) 06-53366373

(Als je belt en je krijgt de voicemail, graag je telefoonnummer achterlaten)