Huisartsenpraktijk Rottevalle

Duo-partner of vaste waarnemer gezocht voor huisartsenpraktijk Rottevalle

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een huisarts voor 3 dagen per week (twee of vier dagen bespreekbaar)

Zelfstandig als huisarts werken zonder alle administratieve rompslomp!

  • Samen met je collega volledige medische zelfstandigheid / verantwoordelijkheid
  • Weinig administratieve- en managementtaken (naar wens wel mogelijk)
  • Combinatie van salaris en winstdeling zonder investering of financiële risico’s
  • Mogelijkheid om eerst als waarnemer te werken om te kijken of de praktijk en de samenwerking bevalt
  • Drie dagen per week (twee of vier dagen bespreekbaar)

Huisartsenpraktijk Rottevalle

Huisartsenpraktijk Rottevalle is een NPA-geaccrediteerde dorpspraktijk met een populatie van ongeveer 2750 patiënten. Deze worden bediend vanuit een praktijk met een moderne en eigentijdse praktijkvoering, waaronder POH-GGZ, POH-Somatiek en -Ouderenzorg en goede praktijkondersteuning vanuit de gemeente voor de jeugd. Als HIS wordt gebruik gemaakt van Medicom. De praktijk is niet apotheekhoudend maar  was – tot de Corona uitbraak – een uitdeelpost voor de apotheek in Drachten. Er is een goede samenwerking met de thuiszorg in het dorp ( 1 organisatie) en met SOG. Ook is er goede samenwerking en korte lijnen met ziekenhuis Nij Smellinghe. De diensten worden gedaan via Dokterswacht Friesland.

Huisartsencoöperatie Carium 

Huisartsenpraktijk Rottevalle heeft ervoor gekozen om in 2020 aan te sluiten bij Huisartsencoöperatie Carium. Carium is een coöperatie waarin de apothekers in Drachten en de huisartsenpraktijk in Oudega participeren. Carium is in 2011 opgericht om de continuïteit van huisartsenzorg te waarborgen.  Binnen deze coöperatie kunnen huisartsen zich volledig richten op hun huisartsentaak en is men zo min mogelijk bezig met administratieve en managementtaken. Doordat alle artsen wel lid zijn van de coöperatie is men wel praktijkeigenaar. Er wordt zo veel mogelijk gestreefd naar het gezamenlijk delen van de lasten. De lusten zoals medische zelfstandigheid / verantwoordelijkheid en het persoonlijk ondernemerschap zijn wel individueel. Neem voor meer informatie contact op met Mariëlle Metten, T 06 233 785 23 / office@carium.nl.

Meer informatie? 

Mijn naam is Marga Schweigmann, waarnemend huisarts en ik neem sinds mei 2020, in deze bijzondere constructie in de praktijk in Rottevalle, de medische verantwoordelijkheid op mij. Voorwaarde voor mij is om dat samen met een collega huisarts te doen. Omdat mijn huidige collega helaas afscheid neemt van het huisartsenvak ben ik op zoek naar een enthousiaste nieuwe collega c.q. duo-partner.

Lijkt het jou aantrekkelijk om samen met mij deze leuke praktijk te runnen? Neem dan contact met mij op om kennis te maken en te ontdekken of onze visies op het huisartsenvak met elkaar stroken. Dit kan via: 06 526 031 91 of doktermarga@gmail.com