Praktijkmanagement

Praktijkmanagers ondersteunen de huisarts, zodat deze zich kan richten op de directe patiëntenzorg. De praktijk laat zien dat de gezamenlijke inspanningen van huisartsen en praktijkmanagers over een langere periode tot succes leidt. De inzet van praktijkmanagers leidt tot een betere organisatie van huisartsenpraktijken, betere samenwerking, kwaliteit en innovatie.

  • De praktijkmanager neemt de huisarts veel werk uit handen met advisering en ondersteuning op veel terreinen. Het kan bijvoorbeeld gaan om advisering op het gebied van personeel, praktijkvoering, aansluiten bij Ketenzorg, begeleiding van een accreditatieproces, het vormen van samenwerkingsverbanden en innovatieve projecten.
  • De praktijkmanagers in Friesland zijn verenigd in een netwerk gefaciliteerd door Doktersdiensten Friesland. Hierdoor blijft de praktijkmanager op de hoogte van de veranderingen in de huisartsenzorg. Zo komt er nieuwe kennis binnen en blijft de praktijkvoering bij de tijd.
  • De praktijkmanager versterkt de samenwerking binnen een huisartsensamenwerkingsverband (HAS) én de samenwerking met andere HAS-sen. Deze HAS-sen worden gezien als een van de methoden om het Friese zorglandschap toekomstbestendig te maken.
  • De inzet van praktijkmanagement wordt vergoed door zorgverzekeraar De Friesland, lees daar meer over op de website van De Friesland. Klik op de button ‘Zorgprestaties’.

Kijk voor meer informatie op de website van Doktersdiensten