Bouwen of verbouwen?

De samenwerking tussen de provincie Fryslân en de Friese Huisartsen Vereniging in het kader van de campagne 11 huisartsen, heeft geresulteerd in het beschikbaar stellen van een subsidie voor Friese huisartsen die een bestaande praktijk willen verbouwen of een nieuwe praktijk willen bouwen.

In totaal is er voor de tweede ronde een bedrag van € 311.000,- beschikbaar. Het aanvragen van de subsidie kan bij de provincie Fryslân. De provincie wil hiermee bijdragen aan de continuïteit van de huisartsenzorg in Friesland.

Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor het inhuren van een externe adviseur die helpt bij het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan. Het inhuren van een externe adviseur is mogelijk tot een bedrag van € 5.000,- . Aanvragen worden behandeld zolang het subsidieplafond van € 61.000,- nog niet is bereikt.

De aanvrager dient gevestigd te zijn als huisarts in de provincie Friesland of zich binnen twee jaar in de provincie te vestigen. De exacte voorwaarden van de subsidieregeling vindt u op de website van de provincie Fryslân: www.fryslan.nl/subsidies.

Een voorbeeld van een succesvolle aanvraag vindt u hier.