Faciliteren bij een praktijkovername

Het (laten) overnemen of starten van een praktijk brengt veel werkzaamheden voor de vertrekkende en startende huisarts met zich mee. Transitiemanagers faciliteren de huisarts bij een praktijkovername dan wel het starten van een eigen praktijkvoering. Ook kunnen zij een vertrekkende huisarts ondersteunen bij de overdracht van de huisartsenpraktijk. De transitiemanager start als de gewenste transitie duidelijk is.

De inzet van transitiemanagement wordt in een aantal situaties vergoed door zorgverzekeraar De Friesland, lees daarover meer op de website van De Friesland. Klik op de button ‘Zorgprestaties’.

Kijk op de website van De Friesland