Gezondheidscentrum Makkum

Vacature huisarts Sûnhûs, Gezondheidscentrum Makkum

Wij zijn op zoek naar een huisarts voor 3 dagen per week.

Informatie gezondheidscentrum

Gezondheidscentrum Makkum is een apotheekhoudende huisartsenpraktijk gevestigd in het Sûnhûs. Het doel van dit “gezonde huis” is zoveel mogelijk goede zorg aan te bieden dicht bij de mensen in de buurt. Speerpunten van het Sûnhûs zijn preventieve en chronische zorg: proberen zo lang mogelijk, zo gezond mogelijk te blijven. Wij zijn er niet alleen voor de “cure” maar ook voor de “care”.

Door verschillende zorgaanbieders onder één dak samen te brengen proberen wij ervoor te zorgen dat de onderlinge communicatie zo goed mogelijk verloopt. Verschillende zorgaanbieders kunnen makkelijk bij elkaar binnenlopen en er is altijd mogelijkheid voor overleg. In het Sûnhûs worden de volgende diensten aangeboden: Huisartsenzorg, apotheek, fysiotherapie, diëtiste, psycholoog (POH GGZ), GGZ jeugd, dyslectiecentrum, consultatie bureau, thuiszorg en verloskunde.

Gezondheidscentrum Makkum is DEKRA gecertificeerd. Met deze certificering willen wij laten zien dat we aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Informatie team

Het team bestaat uit huisartsen, verpleegkundigen (POH S), POH GGZ, apothekersassistentes, doktersassistentes en een HAGRO praktijkmanager. Voor 4200 patiënten hebben wij 2,4 FTE huisarts zodat er altijd tijd is voor de patiënt en voor onderling overleg. Daarnaast zijn er structurele overlegmomenten met huisartsen, POH S en POH GGZ. Vanuit de HAGRO worden DTO’s en FTO’s georganiseerd.

Informatie functie

We zoeken een huisarts voor 3 dagen. Bij voorkeur werkzaam kunnen zijn maandag, woensdag en donderdag. Andere dagen zijn uiteraard bespreekbaar. Het heeft onze voorkeur als huisarts in dienst te komen, maar ook een contract als waarnemer is mogelijk. De diensten bij de Dokterswacht worden verdeeld onder de 3 aanwezige huisartsen.

Meer informatie

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan contact op met dhr. B. Dierick (huisarts), 0683524540 of mevr. J. Thibaudier (praktijkmanager), 0652376222.