Huisartsenpraktijk J.W. deWith

Wij zijn op zoek naar een huisarts met de ambitie om praktijkhouder te worden

Huisartsenpraktijk De With is gevestigd direct ten oosten van het centrum van Leeuwarden. De praktijk is onderdeel van een Medisch Centrum met meerdere huisartsenpraktijken, een apotheek, thuiszorg, diëtiste en reumaverpleegkundige. Fysiotherapie is gevestigd in een belendend pand. Kortom, alle zorg die je graag wenst rondom een huisartsenpraktijk.

Onze 2.500 patiënten zijn overwegend te vinden in de volkswijken rondom het medisch centrum, noordoost georiënteerd tot aan de Vrijheidswijk, Blitsaerd en Camminghaburen. Het gaat om een gevarieerde patiëntenpopulatie.

De praktijk

In onze platte organisatie heerst een prettige werksfeer en hebben we korte lijnen. We werken met MicroHIS. Binnen de praktijk werken de volgende medewerkers:

  • 2 assistentes, deze voeren ook het CVRM- en SOA-spreekuur uit
  • Praktijkondersteuner Somatiek, voor ketenzorg Astma/COPD en Diabetes
  • Verpleegkundig Specialist met name gericht op ouderenzorg en een kleine kwalen spreekuur
  • Praktijkondersteuner GGZ
  • Praktijkmanager

De praktijk is geaccrediteerd.

Samenwerking

Binnen het Medisch Centrum is de praktijk gevestigd op de tweede etage. Naast huisartsenpraktijk De With bevinden zich op de tweede  etage ook twee andere huisartsenpraktijken waarmee we nauw samenwerken. Tezamen Praktijk De Albatros en het Gezondheidscentrum Camminghaburen  vormen we de HAGRO de Wjerspegeling. Ook met de andere disciplines is prima samenwerking.

Wie zoeken we?
We zijn op zoek naar een huisarts die graag praktijkhouder wil worden. Dit kan per direct, maar kan ook opbouwend door een associatie en/of het inzetten van de huidige praktijkhouder voor een aantal dagen per week. In overleg is er van alles mogelijk.

Kansen!
In onze praktijk liggen veel kansen. Ook bij de andere twee praktijken op de etage, die van vergelijkbare grootte zijn, wordt met geïnteresseerden druk over overdracht en voortzetting nagedacht.  Voor deze etage is er een verbouwing in de pijplijn die optimale samenwerking tussen de praktijken mogelijk maakt. Als nieuwe (of beoogd) praktijkhouder kan je hierin volop in meedenken. Kansen dus om wellicht gezamenlijk te starten in een optimale moderne setting?

Meer weten?

Wil je graag meer informatie over deze vacature of heb je belangstelling? Neem dan rechtstreeks contact op met huisarts J.W. de With via jwdewith.huisarts@gmx.net