Huisartsenpraktijk Jansen

Op 7 km van Sneek ligt Sibrandabuorren. Het is een van de dorpen uit “de Lege Geaën”, Fries voor “les Pays Bas”. Hier bevindt zich de apotheekhoudende plattelandspraktijk van J.J.M. Jansen, die samen met zijn team (apothekersassistente .; doktersassistente .;POH-somatiek; POH GGZ volwassenen en jeugd) 2.500 patienten begeleidt. Een prettig kenmerk van de plattelandsbevolking is de gemoedelijkheid en zorg voor elkaar (mienskipssin).

De praktijk is een opleidingspraktijk  en is Dekra gecertificeerd. Er is een nauwe samenwerking met de collega huisarts J.Hornstra uit Boazum. De diensten worden gedaan bij de huisartsenpost te Sneek.

We zoeken een huisarts, die op termijn de praktijk overneemt en meedenkt over de te bouwen groepspraktijk te Scharnegoutum.

Welkom bij Huisartsenpraktijk Jansen te Sibrandabuorren

0515-521573 0f 0653788455