Vacatures 2019-02-15T05:35:18+00:00

Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar de 11 Huisartsen-campagne om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

Bakhuizen

Huisartsen Bakhuizen
Pastoor Coendershof 11

Balk

Maatschap Balk-Woudsend
Herman Gorterstraat 10A

Ballum (Ameland)

Huisartspraktijk Jacobs / Lappenschaar
Nesserweg 4

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Badhúswei 1a

Feanwâlden

Huisartsenpraktijk De Wilgen
De Wylgen 8

Franeker

Drie groepspraktijken
Hertog van Saxenlaan 36G

Harlingen

Huisartsenpraktijk Sijtema
Havenplein 8-10

Leeuwarden

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1

Gezondheidscentrum Zuidlanden
Molkenkelder 2

Huisartsenpraktijk Aldlân
Zevenblad 3

Huisartsenpraktijk Bosma Buurman
Sixmastraat 22

Huisartsenpraktijk Butijn
J.H. Knoopstraat 6

Huisartspraktijk Compas
Rengerslaan 2E

Huisartsenpraktijk Lievense
Spanjaardslaan 16

Huisartspraktijk Riede
Coopmansstraat 38

Huisartsenpraktijk Wiegman
Skrokdam 3B

Huisartspraktijk Wolbert
J.H. Knoopstraat 6c

Huisartsenpraktijk Zarza
De Drie Dukatons 2j

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Camstrastrjitte 10

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19

Oosterwolde

Huisartsenpraktijk Vernimmen
Brink 1-112

Wytgaard

Gezondheidscentrum It Kleaster
It Kleaster 1

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.