Vacatures 2019-08-01T09:15:24+00:00

Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar de 11 Huisartsen-campagne om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

Balk

Maatschap Balk-Woudsend
Herman Gorterstraat 10A

Ballum (Ameland)

Huisartspraktijk Jacobs / Lappenschaar
Nesserweg 4

Burdaard

Huisartspraktijk Burdaard
Jislumerdyk 12

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Badhúswei 1a

Kollumerzwaag

Huisartsenpraktijk It Bynt
Tsjerkestrjitte 48

Leeuwarden

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1

Gezondheidscentrum Zuidlanden
Molkenkelder 2

Huisartsenpraktijk Aldlân
Zevenblad 3

Huisartsenpraktijk Bosma
Sixmastraat 22

Huisartsenpraktijk Butijn
J.H. Knoopstraat 6

Huisartspraktijk Compas
Rengerslaan 2E

Huisartsenpraktijk Wiegman
Skrokdam 3B

Huisartsenpraktijk Zarza
De Drie Dukatons 2j

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Camstrastrjitte 10

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19

Oosterwolde

Huisartsenpraktijk de Brinkhof
Brinkstraat 10

Sexbierum

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Bjirmenstate 52

Sneek

Huisartsenpraktijk Sj. Alkema
Graaf Adolfstraat 10-001

Sybrandabuorren

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46

Warga

Huisartsenpraktijk Warga
Leeuwarderweg 61

Wytgaard

Gezondheidscentrum It Kleaster
It Kleaster 1

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.