Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar de 11 Huisartsen-campagne om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

De Westereen

Huisartsenpraktijk Al Suhairy
Badhúswei 1b

Huisartsenpraktijk De Westereen
Badhúswei 1a

Kollumerzwaag

Huisartsenpraktijk It Bynt
Tsjerkestrjitte 48

Leeuwarden

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1

Huisartsenpraktijk Aldlân
Zevenblad 3

Huisartsenpraktijk Bosma
Sixmastraat 22

Huisartsenpraktijk Butijn
J.H. Knoopstraat 6

Huisartspraktijk Compas
Rengerslaan 2E

Huisartsenpraktijk Wiegman
Skrokdam 3B

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Camstrastrjitte 10

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19

Rottevalle (nieuw)

Praktijk Rottevalle (vlakbij Drachten)
De Fintsjes 23

Sexbierum

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate
Bjirmenstate 52

Sneek

Huisartsenpraktijk Sj. Alkema
Graaf Adolfstraat 10-001

Stiens (nieuw)

Huisartsenpraktijk Heuberger
Griene Leane 5

Sybrandabuorren

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46

Wytgaard

Gezondheidscentrum It Kleaster
It Kleaster 1

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.