Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar de 11 Huisartsen-campagne om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

Ameland (Nes)

Huisartsenpraktijk De Skoal
Schoolstraat 1

De Westereen

Huisartsenpraktijk Al Suhairy
Badhúswei 1b

Huisartsenpraktijk De Westereen
Badhúswei 1a

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Birdaarderstraatweg 70a

Harlingen

Huisartsenpraktijk Harlingen
Achlumerdijk 2b

Leeuwarden

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1

Huisartsenpraktijk Bosma
Sixmastraat 22

Huisartspraktijk Compas
Rengerslaan 2E

Huisartsenpraktijk Ten Wolde
Skrokdam 3A

Huisartsenpraktijk Wiegman
Skrokdam 3B

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Camstrastrjitte 10

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19

Sybrandabuorren

Huisartsenpraktijk Jansen
It Lange Ein 46

Winsum

Apotheekhoudende huisarts Bergwerff
Skans 4

Wytgaard

Gezondheidscentrum It Kleaster
It Kleaster 1

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.