Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar het bij 11huisartsen om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

Sibrandabuorren

Huisartsenpraktijk Sibrandabuorren
Waarnemer gezocht

Akkrum

Huisartsenpraktijk Akkrum
Huisarts(en) voor minimaal 2 dagen per week

De Westereen

Huisartsenpraktijken Al Suhairy en De Westereen
Huisartsen voor praktijkovername van twee praktijken op 1 locatie

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden

Waarnemend huisarts voor 3 dagen per week

Drachten

Huisartspraktijk Dechesne & Van der Gang
Duo-partner voor 3 dagen

Grou

Huisartsenpraktijk Grou
Huisarts / Praktijkhouder / Waarnemer / Hidha

Heerenveen

Huisarts of huisartsenduo/praktijkhouder
De Hagro Heerenveen

Leeuwarden

Huisartsenpraktijk Aldlân
Huisarts(en)/Waarnemer/HIDHA voor 3-4 dagen per week

Gezondheidsplein Fitz
Huisarts of duo-partner voor nieuw op te zetten huisartsenpraktijk

Nieuwe Huisartsenpraktijk Het Zevenblad
Waarnemer (Hidha) voor 2-3 dagen, associatie of overname mogelijk

Huisartspraktijk Compas
Duo-partner gezocht voor goed georganiseerde moderne praktijk

Huisartsenpraktijk J.W. de With
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden

Huisarts Arts en Zorg
Huisarts 3-5 dagen per week (waarneming/dienstverband)

Huisartsenpraktijk Bosma
Huisarts 1-2 dagen per week, mogelijkheid tot associatie

Huisartsenpraktijk Wiegman
Huisarts 2 dagen per week (waarnemer), mogelijkheid tot praktijkovername

Lemmer

Huisartsenpraktijk LemmerRijn
Huisartsen (duo) voor praktijkovername

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Huisarts 2-3 dagen per week, op termijn praktijkovername

Minnertsga/Sint Jacobiparochie

Huisartsenzorg Minnertsga & Huisartspraktijk Klatter
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden (2-3 dagen)

Steenwijk

Gezondheidcentrum “de Allee”
Een of meerdere huisartsen voor praktijkovername
Hidha/Waarnemer voor 3-4 dagen per week (praktijkovername bespreekbaar)

Winsum/
Mantgum

Apotheekhoudend huisarts Bergwerff
Huisarts of huisartsenduo voor praktijkovername

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.