Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar het bij 11huisartsen om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Praktijkovername

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Huisarts 3-4 dagen per week

Drachten

Huisartspraktijk Dechesne & Van der Gang
Duo-partner voor 3 dagen

Leeuwarden

Nieuwe Huisartsenpraktijk Het Zevenblad
Waarnemer (Hidha) voor 2-3 dagen, associatie of overname mogelijk

Huisartspraktijk Compas
Duo-partner gezocht voor goed georganiseerde moderne praktijk

Huisartsenpraktijk J.W. de With
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden

Huisarts Arts en Zorg
Huisarts 3-5 dagen per week (waarneming/dienstverband)

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Waarnemer voor drie maanden in voorjaar 2022 (zzp/loondienst/detachering)

Huisartsenpraktijk Bosma
Huisarts 1-2 dagen per week, mogelijkheid tot associatie

Huisartsenpraktijk Wiegman
Huisarts 2 dagen per week (waarnemer), mogelijkheid tot praktijkovername

Lemmer

Huisartsenpraktijk LemmerRijn
Huisartsen (duo) voor praktijkovername

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Huisarts 2-3 dagen per week, op termijn praktijkovername

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Huisarts voor praktijkovername

Oentsjerk

Huisartsenmaatschap Trynwâlden
Huisarts(duo) voor overname praktijkdeel

Schiermonnikoog

Huisarts op Schiermonnikoog
Huisarts(duo) voor praktijkovername per 1-1-2022

Steenwijk

Gezondheidcentrum “de Allee”
Een of meerdere huisartsen voor praktijkovername
Huisarts 2-3 dagen per week (vaste waarnemer, mogelijkheid tot dienstverband)

Winsum/Mantgum

Apotheekhoudend huisarts Bergwerff
Huisarts 2-3 dagen per week (dienstverband)

Wolvega

Huisartsenpraktijk Van der Sande
Huisarts 2-3 dagen per week met ambitie tot associatie

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.