Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar de 11 Huisartsen-campagne om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Badhúswei 1a

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Birdaarderstraatweg 70a

Leeuwarden

Huisarst Arts en Zorg
Sixmastraat 22 (2e etage)

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Havingastate 1

Huisartsenpraktijk Bosma
Sixmastraat 22

Huisartspraktijk Compas
Rengerslaan 2E

Huisartsenpraktijk Wiegman
Skrokdam 3B

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Camstrastrjitte 10

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Balthasar Bekkerstrjitte 19

Winsum/Mantgum

Apotheekhoudend huisarts Bergwerff
Skâns 4

Wytgaard

Gezondheidscentrum It Kleaster
It Kleaster 1

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.