Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar het bij 11huisartsen om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Praktijkovername

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Huisarts 3-4 dagen per week

IJlst

Huisartsenpraktijk IJlst
Hidha of waarnemer voor 2 dagen per week

Leeuwarden

Nieuwe Huisartsenpraktijk Het Zevenblad
Waarnemer (Hidha) voor 2-3 dagen, associatie of overname mogelijk

Huisartspraktijk Compas
Duo-partner gezocht voor goed georganiseerde  moderne praktijk

Huisartsenpraktijk J.W. de With
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden

Huisarts Arts en Zorg
Huisarts 3-5 dagen per week (waarneming/dienstverband)

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Huisarts 1-2 dagen per week (dienstverband)

Huisartsenpraktijk Bosma
Huisarts 1-2 dagen per week, mogelijkheid tot associatie

Huisartsenpraktijk Wiegman
Huisarts 2 dagen per week (waarnemer), mogelijkheid tot praktijkovername

Lemmer

Huisartsenpraktijk LemmerRijn
Huisartsen (duo) voor praktijkovername

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Huisarts 2-3 dagen per week, op termijn praktijkovername

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Huisarts voor praktijkovername

Steenwijk

Gezondheidcentrum “de Allee”
Een of meerdere huisartsen voor praktijkovername
Huisarts 2-3 dagen per week (vaste waarnemer, mogelijkheid tot dienstverband)

Winsum/Mantgum

Apotheekhoudend huisarts Bergwerff
Huisarts 2-3 dagen per week (dienstverband)

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.