Vacatures

Vraag en aanbod bij elkaar brengen: dat is uiteindelijk waar het bij 11huisartsen om draait. Hieronder vind je een overzicht van praktijken waar een huisarts wordt gezocht.

De Westereen

Huisartsenpraktijk De Westereen
Praktijkovername

Dokkum

Huisartsencentrum Dokkum
Huisarts 3-4 dagen per week

Leeuwarden

Huisartsenpraktijk J.W. de With
Huisarts met ambitie om praktijkhouder te worden

Huisarts Arts en Zorg
Huisarts 3-5 dagen per week (waarneming/dienstverband)

Gezondheidscentrum Camminghaburen
Huisarts 1-2 dagen per week (dienstverband)

Huisartsenpraktijk Bosma
Huisarts 1-2 dagen per week, mogelijkheid tot associatie

Huisartspraktijk Compas
Huisarts 2 dagen per week (vaste waarnemer)

Huisartsenpraktijk Wiegman
Huisarts 2 dagen per week (waarnemer), mogelijkheid tot praktijkovername

Menaldum

Huisartsenpraktijk Doeglas
Huisarts 2-3 dagen per week, op termijn praktijkovername

Metslawier

Huisartsenpraktijk Wymenga
Huisarts voor praktijkovername

Steenwijk

Gezondheidcentrum “de Allee”
Een of meerdere huisartsen voor praktijkovername
Huisarts 2-3 dagen per week (vaste waarnemer, mogelijkheid tot dienstverband)

Winsum/Mantgum

Apotheekhoudend huisarts Bergwerff
Huisarts 2-3 dagen per week (dienstverband)

Voor overige vacatures kun je ook kijken op de Waarneemlijn.