Mentor-menteeprogramma

Om jonge huisartsen een stevige start te geven, biedt de Friese Huisartsen Vereniging (FHV) per 1 februari 2021 het mentor-menteeprogramma aan. Dit programma dat uitgaat van het principe ‘vóór huisartsen, dóór huisartsen’, is in Oost-Nederland ontwikkeld en blijkt al jaren een succes.

Mentee: “Mijn mentor had veel ervaring op andere vlakken dan puur het huisartsenvak, bijvoorbeeld bestuurservaring, onderwijservaring en ondernemerservaring. Hier heb ik veel van kunnen leren.”
Mentee: “Het is fijn om vertrouwelijk te kunnen sparren met iemand die het vak van binnenuit kent, zonder dat er belangen meespelen. De gesprekken hebben mij perspectief gegeven.”

Wat houdt het mentor-menteeprogramma kort in?
In het mentor-menteeprogramma loopt een meer ervaren huisarts vrijwillig een tijd op met een jongere collega. De koppels werken aan de hand van gesprekken aan de vragen (die zijn omgezet in doelen) van de jonge huisarts. Vragen die tijdens het programma centraal kunnen staan zijn: hoe creëer ik een betere werk-privébalans? Hoe kan ik mijn ambities combineren? Wil ik een eigen praktijk of werk ik liever als waarnemer of hidha? Welke rol kan ik hebben in een hagro?

Hoe lang duurt de mentorschapsrelatie?
De mentorschapsrelatie heeft een duidelijk begin en eind. De relatie begint zodra de mentee de leerdoelen in een kort mentorschapsplan (één A4) heeft uitgewerkt en de intentieverklaring ondertekend is. De frequentie van bijeenkomsten spreken de mentor en de mentee onderling af, deze hangt ook af van de leerdoelen. Eenmaal per zes tot acht weken anderhalf uur kan een mooi uitgangspunt zijn. De mentorschapsrelatie heeft de duur van maximaal negen maanden.

Korte mentortraining (duur 3 uur)
Tijdens een korte training voorafgaand aan de start van het traject maken de mentoren en de procesfacilitator (Majorie van der Cingel, psycholoog-docent Huisartsenopleiding UMC Utrecht) kennis met elkaar. Na deze training is de mentor zich meer bewust hoe hij een succesvol traject met zijn mentee kan doorlopen en welke ondersteuning hij/zij van de procesfacilitator kan krijgen. Voor de training ontvangt de mentor drie accreditatiepunten.

Wat doet de procesfacilitator?
Omdat de waan van de dag een grote afleider kan zijn voor het mentorschap, begeleidt een ervaren procesfacilitator de mentoren en mentees. Zij verzorgt allereerst de basistraining voor de mentoren. De procesfacilitator legt de binnengekomen aanmeldformulieren van mentoren en mentees naast elkaar en zorgt voor een eerste ‘matching’. Vervolgens vindt een kennismakingsgesprek plaats tussen mentor en mentee. Er vindt een vervolg plaats als beiden denken dat de mentor hem/haar goed kan begeleiden bij het behalen van de persoonlijke doelen. Vervolgens neemt de mentee het initiatief tot het opstellen van het mentorschapsplan. Als het conceptplan klaar is, kan de mentee dit evt. nog kort doorspreken met de procesfacilitator. De mentee en mentor ondertekenen de intentieverklaring en stellen het mentorschapsplan vast. Dit sturen ze aan de procesfacilitator. De mentoren en mentees ontmoeten elkaar twee tot drie keer. De procesfacilitator blijft hierbij op afstand. Beide partijen kunnen haar bellen/mailen voor evt. vragen. Ongeveer vier maanden na de start van de bijeenkomsten zal de procesfacilitator contact opnemen met de mentoren en mentees voor een korte tussenevaluatie. Vervolgens vinden er meestal nog drie tot vier gesprekken plaats en volgt de eindevaluatie.

Praktische informatie

De kosten voor het mentorschapstraject bestaan uit:

  • Mentorschapstraining (inclusief reiskostenvergoeding mentoren)
  • Inzet procesfacilitator

Van de mentee wordt een bijdrage van € 150 gevraagd. De overige kosten komen voor rekening van de Friese Huisartsen Vereniging (FHV). Om die reden kunnen alleen leden van de FHV deelnemen aan het programma.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het mentor-menteeprogramma en de bijbehorende begeleiding door de procesfacilitator, dan kunt u contact opnemen met Neneh Blömer, beleidsmedewerker LHV bureau Noord-Nederland, via n.blomer@lhv.nl of 085 048 01 01.